Praxis

Praxis

Начало

Уважаеми посетители на този сайт,

Ние представляваме специализирано лечебно заведение в западната част на Хамбург. Нашето лечебно заведение има разрешение за осъществяване на  хирургично-ортопедична дейност и съществува вече почти пет десетилетия на същото място. Ние сме квалифицирани лекари-специалисти с богат клиничен опит и с натрупан опит в управление на здравните грижи.

При нас грижата на лекаря по Ваш избор и за здравноосигурените пациенти е от самото начало до края на лечението.  Често при така изградената структура се налага лечението да премине през високоспециализирани медицински дейности в болнично заведение, където пациентите се оперират и им се осигурява непрекъснатост и качество на предоставяните здравни грижи също лично от нас.

Ние притежаваме богати диагностични и терапевтични възможности, благодарение на наличната модерна медицинска апаратура и оборудване за съответните високоспециализирани дейности.

Нашата дейност е приведена към изискванията на съвременните медицински стандарти за безопасност и качество на функциониране на отделните структури на лечебното заведение.

Поради добрата мрежа, която сме изградили между нас и други лекари от извънболничната помощ и лекари от клиники на хамбургските болници можем, в момента, в който ние самите сме затруднени да окажем здравна помощ, да пренасочим пациента към лечебно заведение на колега с подходяща квалификация.

Ваши д-р Алексиев, д-р Колер